Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket…...
Regjeringen har i dag lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018, herunder oppfølging av skatteforliket på Stortinget. Forslagene innebærer…...
I en Høyesterettsdom avsagt 31. august i år slår Høyesterett fast at man ikke kan tolke en forkjøpsrettsklausul utvidende til…...
Vi har gleden av å presentere Anniken Ramse Arntzen som ny partner. Anniken har omfattende erfaring som advokat for næringsdrivende…...
I forbindelse med dagens fremleggelse av Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 (Prop. 130 LS), har Regjeringen fremmet enkelte forslag til…...
Advokatfirmaet Seland Orwall DA ønsker alle sine klienter og forbindelser en riktig god jul og et godt nytt år. Vi…...