Skriveplass hos Seland Orwall

fredag, 5 januar 2018

 

Stud. jur. Kristine Hovind Bøhnsdalen har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "Adgangen til å fravike de odels- og åsetesrettslige prinsipper"". Vi ønsker henne lykke til!