Ansatte

Elinor A. Kaland

Elinor A. Kaland

Advokatfullmektig

Kaland arbeider hovedsakelig med skatte- og selskapsrettslige problemstillinger, men bistår også innenfor øvrige fagområder i firmaet.

Les mer
Svein Aalling

Svein Aalling

Partner - Advokat

Aalling har omfattende erfaring innen landbruksrett, eiendomsrett, selskaps- og samvirkerett, samt skatterettslige spørsmål knyttet til disse områdene.

Les mer
Anniken Ramse Arntzen

Anniken Ramse Arntzen

Partner - Advokat

Arntzen har bred forretningsjuridisk erfaring, og bistår blant annet innen kontraktsrett, selskapsrett, fast eiendom/entreprise og merverdiavgift.

Les mer
Ella V. Brenden

Ella V. Brenden

Fast advokat

Brenden arbeider i stor grad med skatterett, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Hun arbeider ellers innenfor alle fagområder i firmaet.

Les mer
Jørgen Bull

Jørgen Bull

Partner - Advokat

Bull har lang erfaring med rådgivning innenfor merverdiavgiftsområdet både fra skattemyndighetene, fra Statoil og som advokat.

Les mer
Audun Gjøstein

Audun Gjøstein

Partner - Advokat (H)

Audun arbeider med selskapsrettslige, skatterettslige og entrepriserettslige spørsmål.

Les mer
Ingolf Holmen

Ingolf Holmen

Partner - Advokat

Ingolf Holmen arbeider hovedsakelig med rådgiving og tvisteløsning på det forretningsjuridiske området, særlig innenfor sektorene handel og service, samt landbruk og landbrukssamvirke.

Les mer
Truls Johannesen

Truls Johannesen

Partner - Advokat

Johannesen har omfattende erfaring med eiendomsrett og tvisteløsning.

Les mer
Jørgen Sandaas Jynge

Jørgen Sandaas Jynge

Administrerende partner - Advokat

Jynge har bred erfaring med rådgivning knyttet til fast eiendom både som advokat og fra eier- og utviklersiden.

Les mer
Anne Cathrine Sundby

Anne Cathrine Sundby

Partner - Advokat

Anne Cathrine arbeider innenfor selskapets fokusområder fast eiendom og selskapsrett.

Les mer
Trond Kleiven

Trond Kleiven

Senioradvokat

Kleiven har lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold og spørsmål knyttet til primærnæringen, herunder bl. a. generasjonsskifte i landbruket, overføring av eiendommer, oppgjør, skjønn, skatt, odel, konsesjon, arv og skifte.

Les mer
Johan S. Seland

Johan S. Seland

Partner - Advokat

Johan arbeider i stor grad med skatte- og avgiftsrettslige spørsmål av både nasjonal og internasjonal karakter, og har bl. a. i de senere år hatt en rekke omfattende saker med frivillig retting av tidligere ikke oppgitt formue og inntekt.

Les mer
Rune Vikan

Rune Vikan

Partner - Advokat

Vikan har lang erfaring innen forretningsjuss, blant annet som «in-house» og ekstern advokat for store og mellomstore bedrifter.

Les mer
Stian Wessel

Stian Wessel

Partner - Advokat

Stian arbeider i stor grad med skatte- og selskapsrettslige spørsmål av både nasjonal og internasjonal karakter.

Les mer

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss