Audun Gjøstein

Om 

Audun Gjøstein

About 

Audun Gjøstein

Audun arbeider med selskapsrettslige, skatterettslige og entrepriserettslige spørsmål. Han arbeider særlig med restrukturering av selskap og konsern, fisjon/fusjon, due diligence-prosesser, kjøp/salg av virksomheter, skatterådgivning/-klager/-prosesser, entreprisetvister, offentlige anskaffelser og generasjonsskifter i tillegg til alminnelig kontraktsrett generell forretningsjus. Audun prosederer saker for alle domstoler og er styremedlem/-formann i en rekke selskaper.  

PRAKSIS

  • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall DA (2016-)
  • Partner, Advokatfirmaet Seland DA (1993-2016)
  • Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Simonsen & Musæus ANS (1986-1992)
  • Førstekonsulent, Oslo Ligningskontor (1985-1986)
  • Kampanjeleder for NRK's TV-innsamling "Aksjon Amnesty -84" (1983-1984)

UTDANNING

  • Møterett for Høyesterett (2004)
  • Cand.jur., Universitetet i Oslo (1985)

Kompetanseområder 

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland Orwall er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Les mer

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt i Norge preges av stadige endringer.

Les mer

Areas of expertise

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland Orwall er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Read more

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt i Norge preges av stadige endringer.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us