Kristine Hovind Bøhnsdalen

Om 

Kristine Hovind Bøhnsdalen

About 

Kristine Hovind Bøhnsdalen

PRAKSIS

  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Seland Orwall AS (2021-)
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Seland Orwall DA (2020-2021)
  • Juridisk rådgiver, Statens Kartverk (2018-2020)

UTDANNING

  • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2018)
  • Skriveplass ved Advokatfirmaet Seland Orwall DA (2018)
  • Utveksling ved The University of Sheffield (2017)

Kompetanseområder 

Fast eiendom

Fast eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor og lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Les mer

Areas of expertise

Fast eiendom

Fast eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor og lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us