Trond Kleiven

Om 

Trond Kleiven

About 

Trond Kleiven

Kleiven har lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold og spørsmål knyttet til primærnæringen, herunder bl. a. generasjonsskifte i landbruket, overføring av eiendommer, oppgjør, skjønn, skatt, odel, konsesjon, arv og skifte. Kleiven har lang prosedyreerfaring.

PRAKSIS

  • Senioradvokat, Advokatfirmaet Seland Orwall AS (2021-)
  • Senioradvokat, Advokatfirmaet Seland Orwall DA (2019-2020)
  • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall DA (2016-2019)
  • Partner, Advokatfirma Orwall & Co DA, tidl. Advokatfirma Andersen & Kleiven (1991-2016)
  • Norges Bondelag (1986-1992)
  • Skattedirektoratet (1982-1986)
  • Husbanken (1980-1982)
  • Skattedirektoratet (1978-1980)

UTDANNING

  • Cand. jur., Universitetet i Oslo (1977)

Kompetanseområder 

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt i Norge preges av stadige endringer.

Les mer

Fast eiendom

Fast eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor og lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Les mer

Primærnæring

Advokatfirmaet Seland Orwall AS har gjennom mange år bistått klienter innenfor landbruk, skogbruk og annen næringsvirksomhet med basis i primærnæringen. Flere av våre advokater har bakgrunn som advokater i Norges Bondelag. Seland Orwall gir praktiske råd til næringen som gir grobunn for vekst.

Les mer

Areas of expertise

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt i Norge preges av stadige endringer.

Read more

Fast eiendom

Fast eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor og lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Read more

Primærnæring

Advokatfirmaet Seland Orwall AS har gjennom mange år bistått klienter innenfor landbruk, skogbruk og annen næringsvirksomhet med basis i primærnæringen. Flere av våre advokater har bakgrunn som advokater i Norges Bondelag. Seland Orwall gir praktiske råd til næringen som gir grobunn for vekst.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us