Lawyers

Elinor A. Kaland

Elinor A. Kaland

Associate

Kaland arbeider hovedsakelig med skatte- og selskapsrettslige problemstillinger, men bistår også innenfor øvrige fagområder i firmaet.

Read more
Svein Aalling

Svein Aalling

Partner - Lawyer

Svein Aalling has extensive experience in agricultural law, title law, corporate and co-operative law and tax law issues related to these areas.

Read more
Anniken Ramse Arntzen

Anniken Ramse Arntzen

Partner - Lawyer

Arntzen har bred forretningsjuridisk erfaring, og bistår blant annet innen kontraktsrett, selskapsrett, fast eiendom/entreprise og merverdiavgift.

Read more
Ella V. Brenden

Ella V. Brenden

Lawyer

Brenden arbeider i stor grad med skatterett, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Hun arbeider ellers innenfor alle fagområder i firmaet.

Read more
Jørgen Bull

Jørgen Bull

Partner - Lawyer

Bull har lang erfaring med rådgivning innenfor merverdiavgiftsområdet både fra skattemyndighetene, fra Statoil og som advokat.

Read more
Audun Gjøstein

Audun Gjøstein

Partner - Lawyer (H)

Audun arbeider med selskapsrettslige, skatterettslige og entrepriserettslige spørsmål.

Read more
Ingolf Holmen

Ingolf Holmen

Partner - Lawyer

Ingolf Holmen arbeider hovedsakelig med rådgiving og tvisteløsning på det forretningsjuridiske området, særlig innenfor sektorene handel og service, samt landbruk og landbrukssamvirke.

Read more
Truls Johannesen

Truls Johannesen

Partner - Lawyer

Johannesen har omfattende erfaring med eiendomsrett og tvisteløsning.

Read more
Jørgen Sandaas Jynge

Jørgen Sandaas Jynge

Managing partner - Lawyer

Jynge har bred erfaring med rådgivning knyttet til fast eiendom både som advokat og fra eier- og utviklersiden.

Read more
Trond Kleiven

Trond Kleiven

Senior lawyer

Trond Kleiven has long experience with real estate law and matters related to primary industries, including succession in agriculture, conveyance of properties, settlement, appraisal, taxes, allodial rights, concessions, inheritance and estate administration. Kleiven has long experience in litigation.

Read more
Johan S. Seland

Johan S. Seland

Partner - Lawyer

Johan arbeider i stor grad med skatte- og avgiftsrettslige spørsmål av både nasjonal og internasjonal karakter, og har bl. a. i de senere år hatt en rekke omfattende saker med frivillig retting av tidligere ikke oppgitt formue og inntekt.

Read more
Rune Vikan

Rune Vikan

Partner - Lawyer

Vikan har lang erfaring innen forretningsjuss, blant annet som «in-house» og ekstern advokat for store og mellomstore bedrifter.

Read more
Stian Wessel

Stian Wessel

Partner - Lawyer

Stian arbeider i stor grad med skatte- og selskapsrettslige spørsmål av både nasjonal og internasjonal karakter.

Read more

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us