SØKETREFF

Advokatfirmaet Seland Orwall har flyttet til Parkkvartalet, og holder nå til i 5. etasje i Parkveien 55, like ved Slottsparken.…...
Regjeringen følger opp flere av punktene i Granavolden-plattformen. Men det er ingen tvil om at pandemien også påvirker norsk skatte-…...
Improve your sales to Norwegian consumers by registering in the VOEC Scheme. From 1. April 2020 new e-commerce VAT rules…...
I Seland Orwall er vi så heldige å ha mange flotte ansatte: Fra administrasjonsansatte og studentmedarbeidere til firmaets partnere, advokater…...
En av våre klienter vant nylig frem i en dom i Borgarting lagmannsrett i en sak som gjaldt arealsvikt –…...
I siste utgavet av bladet Bedre Gardsdrift skriver advokatfullmektig Kristine Hovind Bøhnsdalen og advokat og partner Svein Alling om etteroppgjør…...
The Law Firm of Seland Orwall uses cookies to, among other things, offer a better service to our clients. About cookies and privacy
I understand