SØKETREFF

Regjeringen følger opp flere av punktene i Granavolden-plattformen. Men det er ingen tvil om at pandemien også påvirker norsk skatte-…...
Improve your sales to Norwegian consumers by registering in the VOEC Scheme. From 1. April 2020 new e-commerce VAT rules…...
I Seland Orwall er vi så heldige å ha mange flotte ansatte: Fra administrasjonsansatte og studentmedarbeidere til firmaets partnere, advokater…...
En av våre klienter vant nylig frem i en dom i Borgarting lagmannsrett i en sak som gjaldt arealsvikt –…...
I siste utgavet av bladet Bedre Gardsdrift skriver advokatfullmektig Kristine Hovind Bøhnsdalen og advokat og partner Svein Alling om etteroppgjør…...
Norge står i en ganske annerledes situasjon enn vi gjorde ved fremleggelsen at nasjonalbudsjettet for 2020. I revidert nasjonalbudsjett...
The Law Firm of Seland Orwall uses cookies to, among other things, offer a better service to our clients. About cookies and privacy
I understand