SØKETREFF

Velkommen til kurs i advokaters rolle ved overdragelse av landbrukseiendommer – med fokus på økonomiske og skattemessige sider. Tid: 18.…...
Vi har gleden av å ønske Jørgen Sandaas Jynge og Truls Johannesen velkommen som nye partnere. Adv. Jørgen Sandaas Jynge…...
Den 1. januar 2019 trådte endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven i kraft, flere endringer følger den 1. mars 2019. Endringene…...
På grunn av økende oppdragsmengde, søker vi etter en eller flere dyktige advokater og/eller advokatfullmektiger. Vi ønsker deg som...
Den 20. november holder Advokatfirmaet Seland Orwall kurs sammen med Samvirkesenteret i Oslo. Det finnes mange ulike typer samvirkeforetak. Vi…...
En av våre partnere, advokat Svein Aalling, er denne høsten medforeleser på kurs om generasjonsskifte i landbruket. Kursene inneholder...
T3_CC_TEXT
T3_CC_CLOSE