Truls Johannesen Truls Johannesen

Contact information

tj@selandorwall.no
Switchboard: +47 24 13 43 40
Mobile: +47 940 21 709
Download vCard
Download press photo

Expertise

Real estate

Truls Johannesen

Partner - Lawyer

Johannesen har omfattende erfaring med eiendomsrett og tvisteløsning. Han arbeider med eiendomstransaksjoner, eiendomsmegling, eierformer, rettighetsstiftelser og andre problemstillinger knyttet til det å eie, overdra, utvikle og drive fast eiendom. Johannesen har lang erfaring med prosedyre, tvangsfullbyrdelse, tinglysing, skifte og annen prosess. Han har også arbeidet med selskapsrett og arbeidsrett, særlig rettet mot selskaper som driver med fast eiendom.

Practice

  • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall DA (2019-)
  • Advokat og partner, Advokatfirmaet Hammervoll Pind (2009-2019)
  • Advokat, Codex advokat Oslo AS (2007-2009)
  • Seniorrådgiver Toll- og avgiftsdirektoratet (2006-2006 )
  • Ks. tingrettsdommer Heggen og Frøland tingrett (2006- )
  • Dommerfullmektig Moss tingrett (2003-2005)
  • Dommerfullmektig Alta tingrett (2003-2003 )
  • Rådgiver Justisdepartementet, Domstolsavdelingen (1999-2002)

Education

  • Cand.jur., Universitetet i Oslo (1999)
T3_CC_TEXT
T3_CC_CLOSE