Spesialisert og jordnær rådgivning Spesialisert og jordnær rådgivning

Primærnæring

Advokatfirmaet Seland Orwall DA har gjennom mange år bistått klienter innenfor landbruk, skogbruk og annen næringsvirksomhet med basis i primærnæringen. Flere av våre advokater har bakgrunn som advokater i Norges Bondelag. Seland Orwall gir praktiske råd til næringen som gir grobunn for vekst.

Primærnæringen er en omfattende og variert næring i Norge, og innebærer forvaltning av store og viktige verdier med lange tradisjoner. Primærnæring er ikke en entydig rettsdisiplin, men består av mange ulike rettsområder. Seland Orwall har kompetanse innenfor de ulike rettsområder som er relevante for næringen.

Seland Orwall har betydelig erfaring som juridisk rådgiver innen landbruk. Vi besitter den spesialkunnskap som kreves, både om landbruk som virksomhet og om de aktuelle rettsregler. Landbruket er en dynamisk næring, og både rettslige og økonomiske rammevilkår er i stadig endring. Vi kjenner næringen fra innsiden gjennom vårt langvarige samarbeid med ulike aktører innen landbruket.

Seland Orwall har arbeider blant annet med odels- og åsetesrett, jord- og skoglovgivning, generasjonsskifter for landbruket og konsesjonslovgivning. Mange landbruksmessige spørsmål har tilknytning til fast eiendom, for eksempel ekspropriasjon, tomteutvikling, overdragelser, skjønn, mv., og Seland Orwall har spesialkompetanse innen slike spørsmål. Seland Orwall har god erfaring med rettslige spørsmål knyttet til skogsvirksomhet. Vi har dessuten advokater med kjennskap til regelverket som regulerer fiskerinæringen.

Flere av våre advokater har bakgrunn fra Norges Bondelag, og vi har samarbeidsavtale med Bondelaget.

 

form

Send oss en henvendelse

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg

Invalid Input

Ikke gyldig e-postadresse

Invalid Input

Invalid Input

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se vår personvernerklæring

Våre advokater innen primærnæring

Partner - Advokat
+47 922 68 141
Rådgiver
+47 907 85 582
Partner - Advokat
+47 916 08 884
Senioradvokat
+47 951 63 975
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår