Rammer for transaksjoner og vekst Rammer for transaksjoner og vekst

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland Orwall er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet. Vi bistår med utforming av nødvendig avtaleverk og dokumentasjon. Våre advokater har også omfattende erfaring med å yte transaksjonsbasert juridisk bistand ved kjøp og salg av virksomheter eller aksjer, fusjoner og fisjoner, og restruktureringer (M&A).

Selskapsrett og transaksjonsbasert rådgivning utgjør en meget sentral del av Seland Orwalls virksomhet. Våre advokaters erfaring, kompetanse og kommersielle innsikt ivaretar og sikrer en helhetlig juridisk bistand tilpasset forretningsmessige hensyn og våre klienters behov.

Vår kompetanse dekker alle selskapsformer, herunder blant annet aksje- og allmennaksjeselskaper, samvirkeforetak, ansvarlige selskaper, kommandittselskap, indre selskap, foreninger og stiftelser. Vi har bred erfaring fra å utforme kontrakter, aksjonæravtaler, gjennomføre emisjoner, håndtere og forebygge eierkonflikter, utarbeide dokumentasjon, mv.

Seland Orwall håndterer en rekke transaksjonsoppdrag hvert år. Transaksjoner stiller store krav til tverrfaglig kunnskap og spisskompetanse innenfor enkeltområder som f.eks. kontrakts- og selskapsrett, skatterett, arbeidsrett og konkurranserett. Seland vil ved behov etablere effektive team av advokater med relevant kompetanse for valg av transaksjonsmodell, implementere transaksjonene, samt ivareta krevet og nødvendig fremdrift i prosessen.

Våre advokater bistår i forhandlinger og flere advokater har bred praktisk erfaring gjennom styrearbeid.

 

form

Send oss en henvendelse

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg

Invalid Input

Ikke gyldig e-postadresse

Invalid Input

Invalid Input

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se vår personvernerklæring

Våre advokater innen selskapsrett

Partner - Advokat
+47 922 68 141
Rådgiver
+47 952 38 573
PARTNER - ADVOKAT
+ 47 917 11 517
Fast advokat
+47 413 10 923
Partner - Advokat (H)
+47 920 13 504
Fast advokat
+47 909 53 341
Partner - Advokat
+47 916 08 884
Advokatfullmektig
+47 995 72 133
Partner - Advokat
+47 976 50 586
Fast advokat
+47 907 85 074
Administrerende Partner - Advokat
+47 976 55 556
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår