Regjeringen følger opp flere av punktene i Granavolden-plattformen. Men det er ingen tvil om at pandemien også påvirker norsk skatte-...
Improve your sales to Norwegian consumers by registering in the VOEC Scheme. From 1. April 2020 new e-commerce VAT rules were...
I Seland Orwall er vi så heldige å ha mange flotte ansatte: Fra administrasjonsansatte og studentmedarbeidere til firmaets partnere, advokater og advokatfullmektiger....
En av våre klienter vant nylig frem i en dom i Borgarting lagmannsrett i en sak som gjaldt arealsvikt –...
I siste utgavet av bladet Bedre Gardsdrift skriver advokatfullmektig Kristine Hovind Bøhnsdalen og advokat og partner Svein Alling om etteroppgjør...
    Norge står i en ganske annerledes situasjon enn vi gjorde ved fremleggelsen at nasjonalbudsjettet for 2020. I revidert nasjonalbudsjett fremlegges...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår