Er skattefritaket for gevinst ved salg av fritidsbolig i skatteloven § 9-3 (4) oppfylt hvis fritidsboligen delvis har blitt benyttet...
Når er oddstipping å anse som virksomhet i skatterettslig forstand? Spørsmålet var om oddstipping hos utenlandsk selskap som over flere år...
Er mikrohus omfattet av unntaket for «fast eiendom» i merverdiavgiftsloven § 3-11? Spørsmålet var om utleie av såkalte «mikrohus» (små hus...
Hvilke tjenester gir tjenesteyter rett til å kreve merverdiavgiftskompensasjon? Den private videregående skolen Røde Kors Nordisk UWC drev den internasjonale studielinjen...
Hva er et «investeringsselskap» i merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav f? Gjensidige Pensjonsforsikring AS anså seg å være unntatt fra avgiftsplikt for...
Norwegian company law imposes restrictions on the amount of board members and leading employees residing outside the European Economic Area....
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår