Påskehilsen med ny personopplysningslov!

fredag, 23 mars 2018

I dag kom den ventede stortingsproposisjonen med forslag til ny personopplysningslov.  

Overordnet kan vi slå fast at proposisjonen for det aller vesentligste viderefører lovforslaget fra høringsutkastet. Departementet slår imidlertid fast at man ønsker en ny høring knyttet til informasjonsutveksling mellom offentlige myndigheter, og bestemmelsen fra høringsutkastet utgår derfor. Departementet har også varslet at man ønsker å se nærmere på regulering av ytrings- og informasjonsfriheten og om unntakene av hensyn til rikets sikkerhet. 

Før loven kan tre i kraft må forordningen innlemmes i EØS-avtalen ved beslutning i EØS-komiteen. Utkast til EØS-komiteens beslutning ligger til behandling i EUs organer.  

Ønsker du en nærmere oversikt over reglene, vises til vår artikkel: Nye personvernregler...  

Vårt kontor er bemannet til og med onsdag i påskeuken – men som de fleste andre tar vi en velfortjent påskeferie deretter og er tilbake tirsdag 2. april. Enten du ønsker deg silkeføre i marka, vind på fjorden eller en god kriminalroman, ønsker vi deg en fortreffelig påske!  

Lovforslaget finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-til-ny-personopplysningslov/id2594896/

Ønsker du å motta oppdateringer fra oss?

Send meg nyhetsbrev om statsbudsjettet, viktige lovendringer, og andre nyheter.

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se vår personvernerklæring

Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår