Kurs: Advokaters rolle ved overdragelse av landbrukseiendommer

tirsdag, 23 april 2019

Velkommen til kurs i advokaters rolle ved overdragelse av landbrukseiendommer – med fokus på økonomiske og skattemessige sider.

Tid: 18. juni 2019 kl. 9 - 16
Sted: Gardermoen - Park Inn by Radisson Oslo Airport
Påmelding innen 16. mai

Advokater som bistår eiere av landbrukseiendommer ved generasjonsskifter eller salg i det åpne markedet må være særlig oppmerksom på skattereglene. Bondelaget tilbyr nå et dagskurs hvor skattereglene ved generasjonsskiftet er det sentrale. Temaene vil bli belyst med eksempler. Målet er at advokater som hjelper til med kontraktsutforming har tilstrekkelig kunnskap om skattemessige effekter for selger og kjøper, og å unngå fallgruver.

Vær oppmerksom på at kurset ikke forutsetter forhåndskunnskap om skatt.

Målgruppen for kurset er advokater som bistår ved eiendomsoverdragelser av landbrukseiendommer, innenfor familien og på det frie marked.

Svein Aalling i Advokatfirmaet Seland Orwall

Foreleser er Svein Aalling, advokat og partner i Seland Orwall, sammen med økonomisk rådgiver Ole Christen Hallesby.

Kursinnhold:

1. Innledende fase ved et generasjonsskifte

Er familien klar for et generasjonsskifte? - Økonomien i familien - Betydningen av og behovet for takst mv.

2. Skattepliktig/skattefritt salg av gårdsbruk innen familien

  • Skattefritaksregelen i sktl. § 9-13
    Hva inngår i begrepet "alminnelig gårdsbruk"? - Problemstillinger knyttet til kravet om at vederlaget ikke skal overstige 75 % av omsetningsverdien - Alternativet til skattefritt salg - overtakelse med kontinuitet)
  • Skatteplikt ved salg av annen virksomhet
    Eksempelvis gartnerier, grustak, vannfall, mv.
    Den skattemessige betydningen av om det som selges er virksomhet eller ikke

3. Familie- og arverettslige spørsmål

Bør selger sikre seg kårrettigheter? - Særkullsbarn - Uskifte - Søsken med bedre odel

4. Salg i det frie marked

Hvordan sikre seg mot odelsberettigede slektninger? - Beregning av skattepliktig gevinst

5. Advokatenes rolle - når er det behov for kobling mot regnskapsfører

Pris:
kr 3 900,-.

Klikk her for å melde deg på (påmeldingsfrist: 16. mai)

 

Ønsker du å motta oppdateringer fra oss?

Send meg nyhetsbrev om statsbudsjettet, viktige lovendringer, og andre nyheter.

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se vår personvernerklæring

Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår