Skriv ut denne siden

MVA og «finansielle tjenester»

mandag, 17 februar 2020

Hva er et «investeringsselskap» i merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav f?

Gjensidige Pensjonsforsikring AS anså seg å være unntatt fra avgiftsplikt for datatjenester innkjøpt fra utlandet, da de anså seg å yte «finansielle tjenester». En enstemmig Høyesterett mente for det første at «verdipapirfond» i mval. § 3-6 bokstav f ikke inneholder noe mer enn det som omfattes av uttrykket «investeringsselskap» i § 3-6 bokstav g. Etter en konkret helhetsvurdering av Gjensidige Pensjonsskadeforsikring AS sin virksomhet, konkluderte Høyesterett med at de ikke falt inn under «investeringsselskap». Dermed måtte selskapet svare merverdiavgift av de innkjøpte utenlandske datatjenestene.

HR-2019-2335-A (Gjensidige Pensjonsforsikring AS): https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2019-2335-a

 

Forfatter: Sindre Jørgensen, Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Seland Orwall DA

Ønsker du å motta oppdateringer fra oss?

Send meg nyhetsbrev om statsbudsjettet, viktige lovendringer, og andre nyheter.

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se vår personvernerklæring