MVA-kompensasjon for private skoler

mandag, 17 februar 2020

Hvilke tjenester gir tjenesteyter rett til å kreve merverdiavgiftskompensasjon?

Den private videregående skolen Røde Kors Nordisk UWC drev den internasjonale studielinjen IB, og var av den oppfatning at de var berettiget til MVA-kompensasjon da de ytet et tilbud som fylkeskommunen var «pålagt å utføre ved lov» jf. kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. Høyesterett uttaler at det ikke er et vilkår for kompensasjon etter bestemmelsen at undervisningen oppfyller kommunens plikt til å tilby undervisning på en slik måte at elevenes rettskrav på undervisning fra fylkeskommunen faller bort. Høyesterett konkluderte imidlertid med at fylkeskommunen ikke hadde en plikt til å tilby IB, og dermed var ikke Røde Kors UWC kompensasjonsberettiget etter kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c.

HR-2019-2391-A (Røde Kors Nordisk United World College): https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2019-2391-a

 

Forfatter: Sindre Jørgensen, Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Seland Orwall DA

Ønsker du å motta oppdateringer fra oss?

Send meg nyhetsbrev om statsbudsjettet, viktige lovendringer, og andre nyheter.

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se vår personvernerklæring

Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår