Skriv ut denne siden

MVA-kompensasjon for private skoler

mandag, 17 februar 2020

Hvilke tjenester gir tjenesteyter rett til å kreve merverdiavgiftskompensasjon?

Den private videregående skolen Røde Kors Nordisk UWC drev den internasjonale studielinjen IB, og var av den oppfatning at de var berettiget til MVA-kompensasjon da de ytet et tilbud som fylkeskommunen var «pålagt å utføre ved lov» jf. kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. Høyesterett uttaler at det ikke er et vilkår for kompensasjon etter bestemmelsen at undervisningen oppfyller kommunens plikt til å tilby undervisning på en slik måte at elevenes rettskrav på undervisning fra fylkeskommunen faller bort. Høyesterett konkluderte imidlertid med at fylkeskommunen ikke hadde en plikt til å tilby IB, og dermed var ikke Røde Kors UWC kompensasjonsberettiget etter kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c.

HR-2019-2391-A (Røde Kors Nordisk United World College): https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2019-2391-a

 

Forfatter: Sindre Jørgensen, Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Seland Orwall DA

Ønsker du å motta oppdateringer fra oss?

Send meg nyhetsbrev om statsbudsjettet, viktige lovendringer, og andre nyheter.

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se vår personvernerklæring