Skriv ut denne siden

MVA og «mikrohus»

mandag, 17 februar 2020

Er mikrohus omfattet av unntaket for «fast eiendom» i merverdiavgiftsloven § 3-11?

Spørsmålet var om utleie av såkalte «mikrohus» (små hus som ikke er fundamentert permanent til grunnen) med tilhørende disposisjonsrett til tomten huset står på, anses som utleie av fast eiendom jf. mval. § 3-11, eller om slike hus anses som løsøre. Skattedirektoratet mente at slike mikrohus i praksis har flere likhetstrekk med løsøre. Det ble likevel konkludert med at mikrohusene var å anse som «fast eiendom», særlig begrunnet i de rettslige rammene rundt bruken: blant annet ble det benyttet regulære husleiekontrakter for hvert hus, leietakerne skulle etter planen ha huset som folkeregistrert adresse og den aktuelle tomten var avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen.

Bindende forhåndsuttalelse 1/2020: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/bindende-forhandsuttalelse---unntaket-i-mval.--3-11-mikrohus/

 

Forfatter: Sindre Jørgensen, Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Seland Orwall DA

Ønsker du å motta oppdateringer fra oss?

Send meg nyhetsbrev om statsbudsjettet, viktige lovendringer, og andre nyheter.

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se vår personvernerklæring