Oddstipping og skatt

mandag, 17 februar 2020

Når er oddstipping å anse som virksomhet i skatterettslig forstand?

Spørsmålet var om oddstipping hos utenlandsk selskap som over flere år hadde gitt skattyter betydelig gevinst var å anse som virksomhetsinntekt jf. sktl. §§ 5-1(1) og 5-30, eller om slik inntekt var å anse som tilfeldig inntekt jf. sktl. § 5-50(1). Skatteklagenemnda var av den oppfatning at vurderingen av om ulike former for spill utgjør virksomhet skal baseres på en tradisjonell vurdering av om det foreligger aktivitet som er egnet til å gå med overskudd over tid. Den tidligere forvaltningspraksis, hvor det blant annet ble oppstilt et skille mellom alminnelig spill og arbitrasjetilfeller, var ikke i tråd med Høyesterettspraksis på området. Nemnda konkluderte med at oddstippingen måtte anses som virksomhet.

Skatteklagenemnda i stor avdeling 149/2019: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/skatteplikt-for-gevinst-fra-oddstipping.-virksomhet-eller-tilfeldig-inntekt/

 

Forfatter: Sindre Jørgensen, Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Seland Orwall DA

Ønsker du å motta oppdateringer fra oss?

Send meg nyhetsbrev om statsbudsjettet, viktige lovendringer, og andre nyheter.

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se vår personvernerklæring

Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår