Coronatiltakene – status for arbeidsgiveravgiften

mandag, 27 april 2020

Noen av tiltakene regjeringen har kommet med for å dempe effektene av coronatiltakene, berører arbeidsgiveravgiften. Nedenfor finner du de viktigste tiltakene oppsummert, samt status for disse:

Fristen for innbetaling

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for mars og april ble utsatt fra 15. mai til 15. august. Det er per i dag ikke innrømmet noen utsettelse av fristen for innbetaling for mai og juni, som dermed forfaller som normalt 15. juli.

Midlertidig reduksjon

Regjeringen vil foreslå en reduksjon av arbeidsgiveravgiften på 4 prosentpoeng for én termin, dvs. to måneder. For sonen der det er nullsats, vil det foreslås en kompensasjon på 250 millioner kroner. Forslaget er varslet fremlagt i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Fritak for arbeidsgiveravgift

Permitteringsregelverket ble endret slik at arbeidsgiverperioden ble redusert fra 15 til 2 dager. Staten overtok ansvaret for inntektssikring for de permitterte, med virkning fra 20. mars. Arbeidsgivere som har forskuttert lønn for de permitterte arbeidstakerne i stønadsperioden og dermed får denne lønnen refundert, skal ikke betale arbeidsgiveravgift av lønnskompensasjonen. (Husk for øvrige at søknad om refusjon for utbetalt lønn må fremmes innen 31. oktober 2020.) Det er kun i den utstrekning arbeidsgiver faktisk mottar refusjon, at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift.

Ønsker du å motta oppdateringer fra oss?

Send meg nyhetsbrev om statsbudsjettet, viktige lovendringer, og andre nyheter.

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se vår personvernerklæring

Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår