Når er oddstipping å anse som virksomhet i skatterettslig forstand? Spørsmålet var om oddstipping hos utenlandsk selskap som over flere…...
Er mikrohus omfattet av unntaket for «fast eiendom» i merverdiavgiftsloven § 3-11? Spørsmålet var om utleie av såkalte «mikrohus» (små…...
Hvilke tjenester gir tjenesteyter rett til å kreve merverdiavgiftskompensasjon? Den private videregående skolen Røde Kors Nordisk UWC drev den internasjonale…...
Hva er et «investeringsselskap» i merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav f? Gjensidige Pensjonsforsikring AS anså seg å være unntatt fra avgiftsplikt…...
Norwegian company law imposes restrictions on the amount of board members and leading employees residing outside the European Economic Area.…...
Utbytte var frem til 2006 i alle praktiske tilfeller helt unntatt fra beskatning. Innføring av skatt på utbytte var en…...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår