Regulering av festeavgift etter tomtefestelova, har sidan tomtefesteloven tok til å gjelda i 2002 bidrege til strid. Heile 30 saker…...
Vi gratulerer vår klient Nordic Office of Architecture og Norconsult AS, når Norconsult nå går inn på eiersiden i arkitektselskapet.…...
I dag kom den ventede stortingsproposisjonen med forslag til ny personopplysningslov. Overordnet kan vi slå fast at proposisjonen for det…...
Vi minner om EUs personvernforordning som trer i kraft den 25 mai, og blir norsk lov ved en ny...
Stud. jur. Kristine Hovind Bøhnsdalen har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "Adgangen til å fravike de…...
Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket…...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår