Norge står i en ganske annerledes situasjon enn vi gjorde ved fremleggelsen at nasjonalbudsjettet for 2020. I revidert nasjonalbudsjett...
Regjeringen har foreslått en ny lov om rekonstruksjon, som midlertidig skal erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling. Koronakrisen har ført...
Noen av tiltakene regjeringen har kommet med for å dempe effektene av coronatiltakene, berører arbeidsgiveravgiften. Nedenfor finner du de viktigste…...
Landets barnehager er åpnet opp igjen, etter å ha vært stengt siden 13. mars. Det er igjen lov å...
Covid-19 har medført store og alvorlige konsekvenser for dagens samfunn. Mange bedrifter ser seg nå nødt til å permittere sine…...
Styrets og daglig leders ansvar ved økonomiske utfordringer som følge av Corona-pandemien. Corona-pandemien og de omfattende tiltakene for å begrense…...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår