Høyesterett har avsagt dom i sak som gjaldt krav fra entreprenøren Oslo Vei AS om tilleggsvederlag ved vinterdrift av vegstrekninger...
I dom fra Høyesterett ble tidsprioriteten for foretaksnavnet til et enkeltpersonsforetak (EPF) ikke ansett som overtatt av et aksjeselskap (AS),...
Ved avvikling av aksjeselskap bør du har god oversikt over selskapets forpliktelser. Bakgrunnen for dette er de strenge reglene i...
Regjeringen la tidligere i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2011, derunder forskjellige endringer i skatte- og avgiftsreglene....
Advokat Einar Heiberg holder foredrag under Revisorforeningens fagdager om aktuelle dommer og bindende forhåndsuttalelser 2010, særlig om forholdet lønn/utbytte og...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår