I forbindelse med dagens fremleggelse av Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) for 2019 (Prop. 115 LS (2018-2019)), har regjeringen fremmet enkelte forslag...
Vi har gleden av å ønske Jørgen Bull velkommen som ny partner. Bull har lang erfaring med rådgivning innenfor merverdiavgiftsområdet både fra...
Velkommen til frokostseminar om aksjeinsentiver til ansatte – praktiske løsninger og skattemessige konsekvenser. Å tildele aksjer, opsjoner el. til sentrale ansatte i en...
Velkommen til kurs i advokaters rolle ved overdragelse av landbrukseiendommer – med fokus på økonomiske og skattemessige sider. Tid: 18. juni...
Vi har gleden av å ønske Jørgen Sandaas Jynge og Truls Johannesen velkommen som nye partnere.  Adv. Jørgen Sandaas Jynge har bred...
Den 1. januar 2019 trådte endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven i kraft, flere endringer følger den 1. mars 2019. Endringene...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår