En av våre partnere, advokat Svein Aalling, er denne høsten medforeleser på kurs om generasjonsskifte i landbruket. Kursene inneholder en bred...
En av våre partnere, advokat Stian Wessel, holder denne høsten kurs om beskatning av bolig og næringseiendom i regi av...
Forut for fremleggingen av Statsbudsjettet for 2019 har regjeringen lekket mange av forslagene til endringer i skatte- og avgiftsreglene. Likevel...
Seriøst og veldrevet revisjonskontor på Østlandet søker etter revisjonsvirksomhet for kjøp eller inngåelse i andre samarbeidsformer. Kjøp av kundeportefølje vil...
    I samarbeid med Samvirkesenteret arrangerer vi kurset Styrets ansvar i samvirkeforetaket. Sitter du i styret i samvirkeforetak, vurderer du å påta deg...
I forbindelse med dagens fremleggelse av Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) for 2018 (Prop. 86 LS), har Regjeringen tradisjonen tro fremmet enkelte...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår