Innledning Arbeidsgivere kan ha behov for å gjennomføre forskjellige kontroll- og overvåkningstiltak ovenfor sine ansatte. Dette for å effektivisere, forbedre arbeidsmiljøet,...
Saksbehandlingsreglene for flere skatte- og avgiftsarter er i dag regulert både i forvaltningsloven og i særlovene. Over tid har dette...
Stud Jur. Christopher Hestnes Andresen har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "Utflytning av aksjeselskaper". Oppgaven omhandler skattlegging...
I gjeldende byggetekniske forskrift – TEK 10 – er det ikke krav om at byggverk skal ha verken ildsted eller...
Seland avholder skatteforum for revisorer 11. desember 2014. Programmet er som følger: Scheel–utvalgets innstilling(Advokat Stian Wessel) Lovendringer i statsbudsjettet (Advokat Stian Wessel) To aktuelle tingrettsdommer (Advokat...
I Norge er tommelfingerregelen klar. Aksjeselskapsformen brukes dersom det ikke er gode grunner for en annen selskapsform. Mer enn halvdelen...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår