Regjeringen har i dag fremlagt sitt forslag til endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for...
Regjeringen fremmet 27. mars d.å. forslag til endringer i tomtefesteloven (Prop. 73 L). Forslaget har sin bakgrunn i at Den europeiske...
Etter aksjelovens § 17-1 blir daglig leder og styremedlemmer ansvarlig for tap de forsettlig eller uaktsomt påfører, eller medvirker til...
Innledning Arbeidsgivere kan ha behov for å gjennomføre forskjellige kontroll- og overvåkningstiltak ovenfor sine ansatte. Dette for å effektivisere, forbedre arbeidsmiljøet,...
Saksbehandlingsreglene for flere skatte- og avgiftsarter er i dag regulert både i forvaltningsloven og i særlovene. Over tid har dette...
Stud Jur. Christopher Hestnes Andresen har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "Utflytning av aksjeselskaper". Oppgaven omhandler skattlegging...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår