I samarbeid med Samvirkesenteret arrangerer vi kurset Styrets ansvar i samvirkeforetaket. Sitter du i styret i samvirkeforetak, vurderer du å påta deg...
I forbindelse med dagens fremleggelse av Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) for 2018 (Prop. 86 LS), har Regjeringen tradisjonen tro fremmet enkelte...
Regulering av festeavgift etter tomtefestelova, har sidan tomtefesteloven tok til å gjelda i 2002 bidrege til strid. Heile 30 saker...
Vi gratulerer vår klient Nordic Office of Architecture og Norconsult AS, når Norconsult nå går inn på eiersiden i arkitektselskapet....
I dag kom den ventede stortingsproposisjonen med forslag til ny personopplysningslov.   Overordnet kan vi slå fast at proposisjonen for det aller...
  Vi minner om EUs personvernforordning som trer i kraft den 25 mai, og blir norsk lov ved en ny personopplysningslov....
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår