Regulering av festeavgift etter tomtefestelova, har sidan tomtefesteloven tok til å gjelda i 2002 bidrege til strid. Heile 30 saker...
Vi gratulerer vår klient Nordic Office of Architecture og Norconsult AS, når Norconsult nå går inn på eiersiden i arkitektselskapet....
I dag kom den ventede stortingsproposisjonen med forslag til ny personopplysningslov.   Overordnet kan vi slå fast at proposisjonen for det aller...
  Vi minner om EUs personvernforordning som trer i kraft den 25 mai, og blir norsk lov ved en ny personopplysningslov....
  Stud. jur. Kristine Hovind Bøhnsdalen har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "Adgangen til å fravike de odels- og...
Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår