Innledning Arbeidsgivere kan ha behov for å gjennomføre forskjellige kontroll- og overvåkningstiltak ovenfor sine ansatte. Dette for å effektivisere, forbedre arbeidsmiljøet,...
Saksbehandlingsreglene for flere skatte- og avgiftsarter er i dag regulert både i forvaltningsloven og i særlovene. Over tid har dette...
Stud Jur. Christopher Hestnes Andresen har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "Utflytning av aksjeselskaper". Oppgaven omhandler skattlegging...
Seland avholder skatteforum for revisorer 11. desember 2014. Programmet er som følger: Scheel–utvalgets innstilling(Advokat Stian Wessel) Lovendringer i statsbudsjettet (Advokat Stian Wessel) To aktuelle tingrettsdommer (Advokat...
I Norge er tommelfingerregelen klar. Aksjeselskapsformen brukes dersom det ikke er gode grunner for en annen selskapsform. Mer enn halvdelen...
02.12.2014

Vits

Rett før jul befant en redelig politiker, en sjenerøs advokat og julenissen seg sammen i heisen på Oslo Plaza. Imens...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår