Stud. jur. Kristine Hovind Bøhnsdalen har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "Adgangen til å fravike de odels- og...
Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket...
Regjeringen har i dag lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018, herunder oppfølging av skatteforliket på Stortinget. Forslagene innebærer...
I en Høyesterettsdom avsagt 31. august i år slår Høyesterett fast at man ikke kan tolke en forkjøpsrettsklausul utvidende til...
Vi har gleden av å presentere Anniken Ramse Arntzen som ny partner. Anniken har omfattende erfaring som advokat for næringsdrivende...
I forbindelse med dagens fremleggelse av Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) for 2017 (Prop. 130 LS), har Regjeringen fremmet enkelte forslag til...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår