Markedsføringsloven (lov 9.1.2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.) § 25 skal verne mot illojale handlinger mellom...
Regjeringen har i dag lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2015, herunder forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene....
Johan er partner og stifter av Advokatfirmaet Seland DA. Han har meget bred erfaring innen generell forretningsjus og arbeider særlig...
I juni 2013 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg (Wyllerutvalget) for å vurdere revisjon av eierseksjonsloven fra 1997. Utvalget leverte mandag...
Kravet om papirskjema ved reiseregninger oppheves fra 1. juli. En forskriftsendring (forskrift til skattebetalingsloven) innebærer at kravet om at regnskap...
Kjøper overtok i en periode på 10 år suksessivt samtlige av aksjene i et selskap. Lagmannsretten kom til at en...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår