Vi styrker nok en gang vår skatteavdeling og ønsker advokat Christian Reegård Dalby og advokat Bård Christian Braathen velkommen som...
Regjeringen har i statsråd 19. juni 2015 oppnevnt et ekspertutvalg som skal se på hvordan kvotesystemet for fiskeflåten bør være...
Stortinget har nylig vedtatt viktige endringer i tomtefesteloven for feste til bolig og fritidshus. Lovendringen har sin bakgrunn i at Den...
Seland avholder skatteforum for revisorer 16. juni 2015....
Høyesterett avsa den 12. februar 2015 dom vedrørende fradrag for tap på fordringer. Saken gjaldt gyldigheten av to ligningsvedtak, og...
Regjeringen har i dag fremlagt sitt forslag til endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår