Enkelte endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen Regjeringen har i dag fremlagt sitt forslag til endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen...
Ny forskrift av 24.april 2014 i tilknytning til reglene om begrensning av rentefradrag mellom nærstående – unntak fra rentebegrensningsregelen for...
Einar er partner i Seland, har møterett for Høyesterett og er utdannet voldgiftsdommer. Han har meget bred erfaring innen generell...
Seland opprettholder fortsatt sin posisjon innen skatterett i ratingbyrået Legal500. I tillegg til at vi er anbefalt som firma innen skatterett...
I en nylig avsagt dom har Høyesterett tatt stilling til om den ulovfestede gjennomskjæringsregelen kommer til anvendelse på en gjennomført...
Stian er partner i Seland og er spesialisert innen skatterett og selskapsrett. Han har de senere årene særlig arbeidet med...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår