Norge står i en ganske annerledes situasjon enn vi gjorde ved fremleggelsen at nasjonalbudsjettet for 2020. I revidert nasjonalbudsjett fremlegges...
  Regjeringen har foreslått en ny lov om rekonstruksjon, som midlertidig skal erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling. Koronakrisen har ført til...
Noen av tiltakene regjeringen har kommet med for å dempe effektene av coronatiltakene, berører arbeidsgiveravgiften. Nedenfor finner du de viktigste...
Landets barnehager er åpnet opp igjen, etter å ha vært stengt siden 13. mars. Det er igjen lov å...
Covid-19 har medført store og alvorlige konsekvenser for dagens samfunn. Mange bedrifter ser seg nå nødt til å permittere sine arbeidstakere. Permitteringsinstituttet er...
Styrets og daglig leders ansvar ved økonomiske utfordringer som følge av Corona-pandemien. Corona-pandemien og de omfattende tiltakene for å begrense denne,...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår