Den 1. januar 2019 trådte endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven i kraft, flere endringer følger den 1. mars 2019. Endringene...
  På grunn av økende oppdragsmengde, søker vi etter en eller flere dyktige advokater og/eller advokatfullmektiger. Vi ønsker deg som er...
Den 20. november holder Advokatfirmaet Seland Orwall kurs sammen med Samvirkesenteret i Oslo. Det finnes mange ulike typer samvirkeforetak. Vi...
  En av våre partnere, advokat Svein Aalling, er denne høsten medforeleser på kurs om generasjonsskifte i landbruket. Kursene inneholder en bred...
En av våre partnere, advokat Stian Wessel, holder denne høsten kurs om beskatning av bolig og næringseiendom i regi av...
Forut for fremleggingen av Statsbudsjettet for 2019 har regjeringen lekket mange av forslagene til endringer i skatte- og avgiftsreglene. Likevel...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår