Styrets og daglig leders ansvar ved økonomiske utfordringer som følge av Corona-pandemien. Corona-pandemien og de omfattende tiltakene for å begrense denne,...
Aksjeloven bestemmer at generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Med dagens situasjon er det flere...
Her kommer nye regler på «løpende bånd», lav moms settes ned fra 12% til 8% med virkning fra 1. januar...
Regjeringen har i dag lagt frem de første strakstiltakene for å dempe de økonomiske konsekvensene av tiltakene som er innført...
Er skattefritaket for gevinst ved salg av fritidsbolig i skatteloven § 9-3 (4) oppfylt hvis fritidsboligen delvis har blitt benyttet...
Når er oddstipping å anse som virksomhet i skatterettslig forstand? Spørsmålet var om oddstipping hos utenlandsk selskap som over flere år...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår