Skriv ut denne siden

Viktig melding til våre klienter, samarbeidspartnere mv.

I Seland Orwall ønsker vi å gjøre vårt for å bidra til å begrense spredning av korona-viruset. Fra og med fredag 13. mars er alle våre advokater og advokatfullmektiger operative fra hjemmekontor. Vi gjør alt vi kan for å ivareta våre klienters interesse og ivareta normalt drift så langt det er mulig i den situasjonen vi nå står.

Møter vil gjennomføres som telefonmøter og videokonferanser så langt det er praktisk mulig. Der fysiske møter er påkrevet vil disse gjennomføres på en måte som minimerer risikoen både for dere som klienter og oss.

Vi følger utviklingen og myndighetenes råd nøye, og vil tilpasse vår drift i samsvar med dette.

Du kan fortsatt komme i kontakt med oss på vår sentrale epostadresse og telefon, og våre ansatte er tilgjengelig på telefon og epost som normalt.

Vi står klare til å bistå i spørsmål som måtte oppstå som følge av denne ekstraordinære situasjonen, i tillegg til bistand knyttet til normal drift.

Vi ønsker dere lykke til i denne krevende tiden.

Hilsen alle oss i Advokatfirmaet Seland Orwall DA