Employees

Elinor A. Kaland

Elinor A. Kaland

Associate

Kaland arbeider hovedsakelig med skatte- og selskapsrettslige problemstillinger, men bistår også innenfor øvrige fagområder i firmaet.

Read more
Svein Aalling

Svein Aalling

Partner - Lawyer

Svein Aalling has extensive experience in agricultural law, title law, corporate and co-operative law and tax law issues related to these areas.

Read more
Anniken Ramse Arntzen

Anniken Ramse Arntzen

Partner - Lawyer

Arntzen har bred forretningsjuridisk erfaring, og bistår blant annet innen kontraktsrett, selskapsrett, fast eiendom/entreprise og merverdiavgift.

Read more
Ella V. Brenden

Ella V. Brenden

Lawyer

Brenden arbeider i stor grad med skatterett, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Hun arbeider ellers innenfor alle fagområder i firmaet.

Read more
Jørgen Bull

Jørgen Bull

Partner - Lawyer

Bull har lang erfaring med rådgivning innenfor merverdiavgiftsområdet både fra skattemyndighetene, fra Statoil og som advokat.

Read more
Audun Gjøstein

Audun Gjøstein

Partner - Lawyer (H)

Audun arbeider med selskapsrettslige, skatterettslige og entrepriserettslige spørsmål.

Read more
Ingolf Holmen

Ingolf Holmen

Partner - Lawyer

Ingolf Holmen arbeider hovedsakelig med rådgiving og tvisteløsning på det forretningsjuridiske området, særlig innenfor sektorene handel og service, samt landbruk og landbrukssamvirke.

Read more
Truls Johannesen

Truls Johannesen

Partner - Lawyer

Johannesen har omfattende erfaring med eiendomsrett og tvisteløsning.

Read more
Jørgen Sandaas Jynge

Jørgen Sandaas Jynge

Managing partner - Lawyer

Jynge har bred erfaring med rådgivning knyttet til fast eiendom både som advokat og fra eier- og utviklersiden.

Read more
Johan S. Seland

Johan S. Seland

Partner - Lawyer

Johan arbeider i stor grad med skatte- og avgiftsrettslige spørsmål av både nasjonal og internasjonal karakter, og har bl. a. i de senere år hatt en rekke omfattende saker med frivillig retting av tidligere ikke oppgitt formue og inntekt.

Read more
Rune Vikan

Rune Vikan

Partner - Lawyer

Vikan har lang erfaring innen forretningsjuss, blant annet som «in-house» og ekstern advokat for store og mellomstore bedrifter.

Read more
Stian Wessel

Stian Wessel

Partner - Lawyer

Stian arbeider i stor grad med skatte- og selskapsrettslige spørsmål av både nasjonal og internasjonal karakter.

Read more

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us