Advokater

Elinor A. Kaland

Elinor A. Kaland

Advokatfullmektig

Kaland arbeider hovedsakelig med skatte- og selskapsrettslige problemstillinger, men bistår også innenfor øvrige fagområder i firmaet.

Les mer
Svein Aalling

Svein Aalling

Partner - Advokat

Aalling har omfattende erfaring innen landbruksrett, eiendomsrett, selskaps- og samvirkerett, samt skatterettslige spørsmål knyttet til disse områdene.

Les mer
Anniken Ramse Arntzen

Anniken Ramse Arntzen

Partner - Advokat

Arntzen har bred forretningsjuridisk erfaring, og bistår blant annet innen kontraktsrett, selskapsrett, fast eiendom/entreprise og merverdiavgift.

Les mer
Ella V. Brenden

Ella V. Brenden

Fast advokat

Brenden arbeider i stor grad med skatterett, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Hun arbeider ellers innenfor alle fagområder i firmaet.

Les mer
Jørgen Bull

Jørgen Bull

Partner - Advokat

Bull har lang erfaring med rådgivning innenfor merverdiavgiftsområdet både fra skattemyndighetene, fra Statoil og som advokat.

Les mer
Audun Gjøstein

Audun Gjøstein

Partner - Advokat (H)

Audun arbeider med selskapsrettslige, skatterettslige og entrepriserettslige spørsmål.

Les mer
Ingolf Holmen

Ingolf Holmen

Partner - Advokat

Ingolf Holmen arbeider hovedsakelig med rådgiving og tvisteløsning på det forretningsjuridiske området, særlig innenfor sektorene handel og service, samt landbruk og landbrukssamvirke.

Les mer
Truls Johannesen

Truls Johannesen

Partner - Advokat

Johannesen har omfattende erfaring med eiendomsrett og tvisteløsning.

Les mer
Jørgen Sandaas Jynge

Jørgen Sandaas Jynge

Administrerende partner - Advokat

Jynge har bred erfaring med rådgivning knyttet til fast eiendom både som advokat og fra eier- og utviklersiden.

Les mer
Trond Kleiven

Trond Kleiven

Senioradvokat

Kleiven har lang erfaring med fast eiendoms rettsforhold og spørsmål knyttet til primærnæringen, herunder bl. a. generasjonsskifte i landbruket, overføring av eiendommer, oppgjør, skjønn, skatt, odel, konsesjon, arv og skifte.

Les mer
Johan S. Seland

Johan S. Seland

Partner - Advokat

Johan arbeider i stor grad med skatte- og avgiftsrettslige spørsmål av både nasjonal og internasjonal karakter, og har bl. a. i de senere år hatt en rekke omfattende saker med frivillig retting av tidligere ikke oppgitt formue og inntekt.

Les mer
Rune Vikan

Rune Vikan

Partner - Advokat

Vikan har lang erfaring innen forretningsjuss, blant annet som «in-house» og ekstern advokat for store og mellomstore bedrifter.

Les mer
Stian Wessel

Stian Wessel

Partner - Advokat

Stian arbeider i stor grad med skatte- og selskapsrettslige spørsmål av både nasjonal og internasjonal karakter.

Les mer

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss