Høyesterett har nylig avsagt to dommer (HR-2011-951-A og HR-2011-952-A) vedrørende krav om dagmulkt etter bustadoppføringslova. Denne loven gjelder når en...
Alle naturkatastrofene her hjemme og urolighetene i Midtøsten den siste tiden har aktualisert reglene om force majeure. Forenklet er force majeure...
De mye omtalte endrede regler om revisjonsplikt trådte i kraft 1. mai. Lovendringen fritar aksjeselskaper som oppfyller følgende krav fra...
Regjeringen la fredag 13. mai frem forslag til forskjellige endringer i skatte- og avgiftsreglene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for...
24.05.2011

Force Majeure

Uroligheter i Midtøsten og vulkanutbrudd på Island har aktualisert reglene om force majeure. Forenklet er force majeure (direkte oversatt: stor kraft)...
Smart Elektro AS er autorisert installatør innen svak- og sterk strøm, og har særlig fokus på å finne langsiktige, gode...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår