Regjeringen har i dag lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016, herunder forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene....
Vi styrker nok en gang vår skatteavdeling og ønsker advokat Christian Reegård Dalby og advokat Bård Christian Braathen velkommen som...
Regjeringen har i statsråd 19. juni 2015 oppnevnt et ekspertutvalg som skal se på hvordan kvotesystemet for fiskeflåten bør være...
Stortinget har nylig vedtatt viktige endringer i tomtefesteloven for feste til bolig og fritidshus. Lovendringen har sin bakgrunn i at Den...
Seland avholder skatteforum for revisorer 16. juni 2015....
Høyesterett avsa den 12. februar 2015 dom vedrørende fradrag for tap på fordringer. Saken gjaldt gyldigheten av to ligningsvedtak, og...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår