Her kommer nye regler på «løpende bånd», lav moms settes ned fra 12% til 8% med virkning fra 1. januar...
Regjeringen har i dag lagt frem de første strakstiltakene for å dempe de økonomiske konsekvensene av tiltakene som er innført...
Er skattefritaket for gevinst ved salg av fritidsbolig i skatteloven § 9-3 (4) oppfylt hvis fritidsboligen delvis har blitt benyttet...
Når er oddstipping å anse som virksomhet i skatterettslig forstand? Spørsmålet var om oddstipping hos utenlandsk selskap som over flere år...
Er mikrohus omfattet av unntaket for «fast eiendom» i merverdiavgiftsloven § 3-11? Spørsmålet var om utleie av såkalte «mikrohus» (små hus...
Hvilke tjenester gir tjenesteyter rett til å kreve merverdiavgiftskompensasjon? Den private videregående skolen Røde Kors Nordisk UWC drev den internasjonale studielinjen...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår