Hvilke tjenester gir tjenesteyter rett til å kreve merverdiavgiftskompensasjon? Den private videregående skolen Røde Kors Nordisk UWC drev den internasjonale studielinjen...
Hva er et «investeringsselskap» i merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav f? Gjensidige Pensjonsforsikring AS anså seg å være unntatt fra avgiftsplikt for...
Norwegian company law imposes restrictions on the amount of board members and leading employees residing outside the European Economic Area....
Utbytte var frem til 2006 i alle praktiske tilfeller helt unntatt fra beskatning. Innføring av skatt på utbytte var en betydelig...
Etter aksjeloven § 8-10 kan et aksjeselskap som hovedregel kun yte finansiell bistand dersom bistanden ligger "innenfor rammen av de midler...
Eierskiftedagene arrangeres av Norges Bondelag og Duett AS, dette er den viktigste møteplassen for faglig påfyll og erfaringsutveksling for eierskifte...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår